Malawikom.org
Nederlands Nederlands
English English

Het land Malawi Malawi
Organisation Malawi Weblog
      


JAARLIJKSE SANTPOORT RALLY:
Santpoort Beweegt

Ook in 2016 zal de eendaagse fiets en wandel rally ten behoeve van MALAWI.KOM in Santpoort plaatsvinden en wel op zondag 12 juni 2016. De fietstochten worden dit jaar 25 en 50. Liefhebbers voor de 100 km krijgen routebeschrijving mee. De wandelroutes zijn dit jaar weer 10 en 20 km.
Je kunt je via onderstaande link inschrijven!

Aanmelden Ride 4 Malawi

 

De IRONMAN van Maastricht

Ze komt van ver. En nu gaat Kim Petit de grootste sportieve uitdaging aan die je in Nederland kunt vinden: de IRONMAN van Maastricht op 31 juli 2016.

Kim Petit doet de Ironman

Kim doet het voor een goed doel: MALAWI.KOM.
U kunt via Kimís prestatie MALAWI.KOM ondersteunen door te storten op:
IBAN/SEPA nummer: NL14RABO0120189399
onder vermelding van: KIM IRON MAN 2016

  Welkom op de website van de stichting MALAWI.KOM!

Wat wil en wat doet de

STICHTING  MALAWI . KOM

DOEL
MALAWI.KOM heeft als doel het ondersteunen van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, specifiek in Malawi waar als gevolg van gebrek aan gekwalificeerde gezondheidszorg , medische hulpmiddelen en apparatuur een onacceptabele situatie bestaat. De nadruk wordt gelegd op ondersteuning van de chirurgische en urologische zorg.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. Mensen die lokaal werkzaam zijn in de gezondheidszorg te scholen, trainen en coachen
2. Gericht medische goederen en apparatuur te verwerven en lokaal ter beschikking te stellen.

VISIE
MALAWI.KOM
streeft naar een voor iedereen bereikbare gezondheidszorg van acceptabele kwaliteit, met name op het platteland in de armste gebieden van Oost Afrika in het bijzonder Malawi.Bestuur

Dr. J.J. Petit
voorzitter
M. van Duijn
secretaris
H. Derksen
penningmeester
Dr. G.J. Montagne
lid
P. v. Raamsdonk
lid

 

Verantwoording

Naam:
Stichting Malawi.kom
Kamer van Koophandel:
37124398
Vestigingsadres:
Zuiddijk 38, 1483 MA De Rijp
Telefoon:
0756413380 / 0620030823
E-mail:
janpetit @ malawikom .org
Bankrekeningnummer:
NL14RABO0120189399
ANBI nummer:
51282

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sponsoren: